Доставка

ДОСТАВКА НА СТОКИ

Начин на доставка и цена на доставка

Чл. 50 (1) Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Потребителя/Клиента или до офис на куриерска фирма ЕКОНТ, в зависимост от избора на Клиента.

(2) "ИЛВИДИХА" ЕООД обикновено изпраща закупена от Вас стока посредством собствен транспорт, чрез куриерска компания ЕКОНТ, като цената за доставка се калкулира автоматично преди Клиентът да завърши своята поръчка, като Клиентът в определени случаи има право по време на поръчката да избере дали същата ще бъде до негов офис или до врата на посочен от Клиента адрес. В определени случаи доставката на всички продукти в сайта www.padma.bg е безплатна, като това непротиворечиво е посочено както на сайта, така и в обявата на конкретния продукт и преди завършване на поръчката.

(3) Заплащането на цената за доставка, когато такова се изисква, обикновено се извършва заедно със заплащане на цената на поръчката, като моментът на плащане може да бъде различен според избрания от Клиента начин на заплащане, а именно:

• при избран „Наложен платеж“ - при получаване на поръчката срещу получаване на касов бон от куриера – пазете тази бележка;

• чрез банков превод/PayPal – при избор на този начин на плащане;

• с карта - при избор на този начин на плащане;

(4) Сайтът ще извършва доставката на стоките и предоставянето на услугите само на територията на България с куриерска фирма ЕКОНТ. В случай, че в акаунтът на клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен. За доставки до други държави в Европейския съюз или до трети държави, Сайтът предлага своите стоки и услуги в други, подходящи за целта платформи с обяви, описани на подходящия за това език. В случай че Потребител желае конкретна стока от Сайта да му бъде доставена до адрес извън територията на България, същият следва да се свърже с "ИЛВИДИХА" ЕООД.

(5) Сайтът има право да предвиди, че цена за доставка не се дължи от Клиента в случай на поръчка над определена стойност. Това обстоятелство ще бъде посочено в сайта и при извършване на поръчка.

Срок на доставка

Чл. 51 (1) Максималният срок на доставка на Поръчки е 7 работни дни от датата на потвърждение от Продавача, че поръчката ще бъде изпълнена с куриерска фирма ЕКОНТ. Срокът за доставка на стоки, поръчани при условията на финансиране чрез кредит или на изплащане е от 24 часа до 4 работни дни и започва да тече от момента, в който Продавачът получи уведомлението за одобрение на кандидата за кредит и получи кредитираната за продуктите/услугите сума. Срокът на доставка се удължава съответно с броя на почивните дни при поръчки в събота, неделя и по време на официални празници.. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете своевременно уведомени от страна на "ИЛВИДИХА" ЕООД

(2) Поръчки на стоки от www.padma.bg се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници. Приетите поръчки се обработват и изпращат чрез куриер в рамките на 2-3 работни дни. Срокът на доставката е около 4-5 дни.

(3) "ИЛВИДИХА" ЕООД си запазва правото едностранно да удължава срока за доставка с до 7 работни дни, без да Ви уведомява за това и да удължава сроковете с повече от 7 работни дни с предварителното Ви съгласие.

(4) "ИЛВИДИХА" ЕООД не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от "ИЛВИДИХА" ЕООД обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

(5) "ИЛВИДИХА" ЕООД има право едностранно да удължи срока за доставка или да откаже доставка на стоки в случаите, при които поръчката е заявена с плащане чрез банков превод, виртуален ПОС/карта и плащането не е заверено по сметката на Продавача.

Друга важна информация

В случай на отказ от договора или замяна, Клиентът дължи пълната цена за връщане на продукта и за изпращане на нов продукт на посочен от него адрес. Цената зависи от обема на продукта и местоназначението. Своевременно ще бъдете информирани от Продавача за цената на доставка. 

Преглед за дефекти при доставка

Чл. 52 (1) При извършване на доставка на Стока, поръчана от Сайта, Клиентът се задължава внимателно да я прегледа лично или чрез трето упълномощено от него лице, приемащо същата.

(2) При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Клиентът или третото лице следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 48 часа от доставката, следва да уведоми "ИЛВИДИХА" ЕООД за констатираното.

(3) Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Вие имате право в срок от 48 часа да поискате от "ИЛВИДИХА" ЕООД доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от Вас заявление за покупка на стоки. Уведомяването може да стане по какъвто и да е начин от изброените в раздел II от настоящите Общи условия или в Сайта.

(4) При постъпило уведомяване по предходните алинеи Продавачът ще замени увредената/несъответстващата стока в срок до 3 /три/ работни дни, освен в случаите, при които не е налична стока от същия вид, за което "ИЛВИДИХА" ЕООД ще Ви информира своевременно.

 

Приемане на пратката

Чл. 53 (1) При приемане на доставката от Клиента без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или Клиентът не уведоми незабавно в срок до 48 часа от доставката "ИЛВИДИХА" ЕООД на посочения в Сайта телефон/имейл/адрес, Клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

(2) Горепосоченото не освобождава Продавача от задължението му да предлага стоки и услуги, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на Клиента правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в следващия раздел XII от настоящите Общи условия.

Чл. 54 При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Клиентът или трето лице, приемащо доставката на посочения от Клиента адрес, е задължен да подпише придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Клиента адрес за доставка.

Чл. 55 Продавачът ще осигури подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ или компонент, то моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

 

Неоснователен отказ от поръчката

Чл. 56 (1) В случай, че Клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, "ИЛВИДИХА" ЕООД ще приеме това за неоснователен отказ от поръчката и се освобождава от задължението си да достави заявените стоки, а Клиентът губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

(2) "ИЛВИДИХА" ЕООД запазва правото си да изпрати на посочения от Клиента електронен или физически адрес уведомление за непотърсена пратка, както и да претендира заплатената сума за доставка и връщане на стоката. Продавачът и Клиентът се съгласяват, че уведомлението, когато е изпратено по електронен път, ще се счита за писмено и получено от деня на неговото изпращане от страна на Продавача.

(3) В горепосочените случаи Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като обаче поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. Продавачът се освобождава от задължението за доставка, в случай че поръчана стока вече не е налична.

(4) В случаите по чл. 56, ал. 2 Клиентът дължи на Продавача заплащане на сумата за доставка и връщане на стоката, считано от деня, посочен в уведомлението.

Чл. 57 "ИЛВИДИХА" ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката при транспорт, ако тя не е била нарочно застрахована от Клиента при даването на заявка за доставка.

XII.ГАРАНЦИИ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Несъответствие на стоката с договора. Законова гаранция

Чл. 58 (1) Продавачът предлага всички стоки на Сайта със законова гаранция за съответствие на стоката с договора в съответствие съгласно действащото законодателство. Една стока съответства на договора, когато същата притежава обичайните за този вид продукт качество, функционалност и предназначение. Срокът на гаранцията е посочен в чл. 61 от настоящите Общи условия.

(2) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че несъответствието се дължи на други причини, за които Продавача не отговаря. За периода след 6-месечния период Продавачът следва да докаже, че причината за дефекта е отговорност на Продавача. 

(3) Гаранцията покрива труда и евентуалната замяна с функционално еквивалентни компоненти. Чл. 59 Не е налице несъответствие на стоката с договора за продажба в следните случаи: (1) отклонението/несъответсвието е несъществено;

(2) Клиентът е имал специални изисквания спрямо Продукта, които не е посочил писмено на Продавача преди поръчката и продуктът не съответства на тези очаквания на Клиента; (3) несъответствието се дължи на естеството на стоката и нормалното й изхабяване с времето;

(4) несъответствието е причинено от неправилни експлоатация/ инсталиране/съхранение/употреба на Стоката, на продукта;

(5) Клиентът при сключването на договора (поръчката) е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието – например момента на поръчката Клиентът е информиран от нас, че стоката е с определени несъответствия с обичайното (например стока от категория в сайта с преоценени стоки, стоки с дефект, разопаковани стоки, когато в Сайта ясно е посочено, че стоката е намалена поради наличен дефект или конкретно обстоятелство;;

(6) несъответствието е видимо и явно и касае външния вид на стоката (например драскотини) и е могло да бъде констатирано при обикновен преглед на Стоката още при приемането на стоката (доставката) и въпреки това Клиентът не е подписал протокол за щети пред куриера и или не е уведомил Продавача в сроковете по чл. 61, ал. 2, вр. с чл. 52 от настоящите Общи условия;

(7) несъответствието се е проявило след изтичане на посочения на опаковката на Стоката срок на годност;

(8) Клиентът е бил наясно с несъответствието, като последното е било ясно посочено от Продавача преди сключването на договора.

Рекламация

Чл. 60 (1) Клиентът има право в сроковете, посочени в чл. 61, да предяви пред Продавача рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното /поръчаното/, когато след доставката, са открити несъответствия на Стоката с договора за продажба, независимо от това дали производителят, вносителят или Продавачът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. Една стока/услуга съответства на поръчката, когато притежава обичайните за съответната стока качество, функционалност и характеристики.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба от страна на Продавача е безплатно за Клиента. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, предпочитан начин за контакт;

(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

(5) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

• касова бележка или фактура;

• протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

• други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(6) Рекламацията се подава до "ИЛВИДИХА" ЕООД по един от следните начини по избор на Клиента: 

▪ чрез обаждане на телефоните за контакт с Продавача; 

  • на място в наш обект 
  • чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;

Срок за предявяване на рекламация. Законова гаранция

Чл. 61 Рекламацията на потребителска стока/услуга може да се предяви в следните срокове:

(1) до 24 месеца от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, освен ако несъответсвието е явно, при което се прилагат сроковете, посочени в ал. 2 от настоящата разпоредба;

(2) до 48 часа от приемане на Стоката, когато несъответствието е външно, видимо и явно и е могло да бъде констатирано при определен преглед по време или непосредствено след доставката;

(3) до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното;

(4) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката.

Чл. 62 В случаите, при които рекламацията е предявена извън обект на Продавача,  

Клиентът следва да изпрати стоката до адрес на продавача: гр.Пловдив, Kукленско шосе 35 При избран друг начин (куриер или друго) Продавачът не отговаря за разходите за доставка.

Чл. 63 Ако "ИЛВИДИХА" ЕООД е предоставило търговска гаранция на стоката, допълваща законовата гаранция по чл. 58, и срокът на търговската гаранция е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, описани в чл. 61, ал. 1 и ал. 2, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Вписване на рекламацията. Привеждане в съответствие

Чл. 64 (1) "ИЛВИДИХА" ЕООД при предявена рекламация вписва същата в Регистър на рекламациите, като предоставя на Клиента номер и дата на рекламацията, както и информация кой служител е приел същата.

(2) В срок до 30 дни от предявяване на рекламацията Продавачът се произнася дали същата е основателна или не.

Чл. 65 При основателни рекламации Продавачът привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на срока по ал. 2. Стоката се привежда в съответсвие с договора безплатно по един от следните начини по преценка на Продавача според естеството на несъответствието:

(1) ремонт на стоката - Всички ремонти на продукти, закупени от Сайта се извършват в България в оторизирани от дружеството сервизи, с оригинални или функционално еквивалентни части, внесени директно от производителя или друг производител;

(2) замяна на стоката с нова от същия вид;

Чл. 66 (1) Ако някое от действията, посочени в чл. 65, ал. 1 и ал. 2, се окаже невъзможно или неподходящо поради причини като невъзможност за ремонт поради прекомерни разходи за ремонта, надхвърлящи стойността на стоката или поради съществен неотстраним дефект, невъзможност за замяна поради липсваща наличност на продукта, Продавачът връща заплатената от Клиента стойност за стоката и за нейната доставка.

(2) Връщане на цената на Стоката Продавачът дължи и в следните случаи: ▪ три пъти вече ремонтирана стока е ремонтирана и в срока по чл. 61, ал. 1, стоката отново прояви несъответствие;

▪ когато не се е произнесъл по рекламацията в срока по чл. 64, ал. 2 от настоящите Общи условия;

Чл. 67 (1) Ако стоката неоснователно не е поправена или заменена от Продавача в срока по чл. 64, ал. 2, Клиентът има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.

(2) Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

(3) Клиентът има правото по ал. 1 и когато не е удовлетворен от решаването на рекламацията от страна на Продавача. Последният е задължен да удовлетвори искането на Клиента, когато след като е удовлетворил три рекламации на Клиента чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока по чл. 61, ал. 1, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Неоснователна рекламация

Чл. 68. Рекламацията е неоснователна и няма да бъде уважена, когато:

(1) е предявена след изтичане на сроковете по чл. 61, ал. 1 и ал. 2;

(2) е налице някое от условията в чл. 59;

(3) за изработката на Продукта са използвани материали на Клиента, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;

(4) Купувачът не е предоставил документите по чл. 60, ал. 5 и или продукта/и, аксесоари, компоненти към поръчката;

(5) е ивършен ремонт или е направен опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Продавача лице или сервизен център;

(6) е извършена модификация или промяна на техническите характеристики и това се е случило без знанието и съгласието на Продавача и извън оторизиран от него сервиз и или в противоречие с настоящите Общи условия;

(7) са налице повреди, причинени от Клиента и или трето лице, за което Продавачът не носи отговорност, както в случаите, при които дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт;;

(8) е нарушена физическата цялост на продукта и или на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса;;

(9) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, както и когато дефектът е причинен от обстоятелства, за които Продавачът не отговаря - неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации, природни бедствия, неспазване на посочените изисквания към електрическото захранване, щети, причинени от вода или влага;

(10) рекламацията касае продукт, който не е закупен от сайта (например посочили сте, че продуктът е закупен от нас, но сте ни изпратили друг продукт);

(11) при упражнена рекламация и върнат от Клиента за удовлетворяване на рекламацията Продавачът продукт в недобър вид, ако видът на продукта безспорно индицира неполагане от Клиента на дължима грижа, неправилна употреба и или поддръжка спрямо продукта, поради което може да се заключи, че дефектът е причинен по негова вина (надиране, отчупване, смачкване на продукта и или негови компоненти, следи от употребена сила спрямо продукта, изпускане, притискане и прочее).

(12) върнатия продукт (ако е устройство) е с премахнат или подменен IMEI, подправен софтуер;

(13) Дефектът касае инсталация и настройка/конфигурация на софтуер – в тези случаи услугата по конфигурация се заплаща;

(14) Не е налице несъответствие (вж. чл. 59 от Общите условия);

Чл. 69 (1) При неоснователна рекламация Продавачът информира писмено Клиента за решението си и се освобождава от отговорност да уважи рекламацията и да извърши привеждане на стоката в съответсвие с договора.

(2) Поправката / ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на купувача и се извършва в срок, уговорен между страните. Извлечение от закона относно правото на рекламация и законова гаранция вижте ТУК.

XIII.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 70 (1) Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Клиента и след извършване на плащането от негова страна.

(2) Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.